Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.60 2.60 0.40 2.40 1.40
Goście 1.00 2.40 0.80 1.40 1.20
Total 1.60 5.00 1.20 3.80 2.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 0.90 2.40 0.50 1.90 2.20
Goście 0.90 1.80 1.00 1.90 1.40
Total 1.80 4.20 1.50 3.80 3.60