Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 1.20 3.40 1.60 2.20 2.60
Goście 1.20 3.20 0.80 3.00 1.60
Total 2.40 6.60 2.40 5.20 4.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gospodarze 1.20 2.90 1.50 2.10 2.90
Goście 1.20 3.00 0.90 2.40 1.80
Total 2.40 5.90 2.40 4.50 4.70