Filip Mlynarski vs Damian Korczak 2023-03-20 14:30

Stadium: OSP 2

Pts

Filip Mlynarski
Damian Korczak