Pts

1 2 3 4 5
Oleh Skoryk 5 9 12 11 9
Maksym Balakiriev 11 11 10 2 11